Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Venturefest Cymru

Gwahoddir busnesau Cymru i fynychu digwyddiad am ddim, gan Venturefest Cymru. Bydd yn gyfle i entrepreneuriaid, buddsoddwyr ac arloeswyr eich ysbrydoli a rhoi syniadau i chi ar sut i dyfu eich busnes.

Bydd y digwyddiad yn gyfle i chi gysylltu â busnesau eraill, i rannu syniadau, cwrdd ag arbenigwyr ac i ddysgu am yr hyn sydd ei angen i dyfu busnes gwirioneddol lwyddiannus.  

Os ydych yn cael anhawster dod o hyd i gyllid, yn cael trafferthion recriwtio, neu dim ond eisiau dysgu sut i ddatblygu strategaeth farchnata neu reoli twf afreolus, bydd Venturefest Cymru yn mynd i'r afael a’r rhwystrau hyn.

Bydd y digwyddiad eleni yn dychwelyd i Stadiwm SWALEC SSE ar 28 Medi, 2016.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle, ewch i wefan Venturefest Cymru.

 

 

 

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel