Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Wythnos Busnes Cyfrifol

Mae’r Wythnos Busnes Cyfrifol yn cael ei threfnu gan Busnes yn y Gymuned a bydd yn cael ei chynnal eleni rhwng 24 a 28 Ebrill, 2017.

Mae’r Wythnos Busnes Cyfrifol yn wythnos i godi ymwybyddiaeth. Ei nod yw cymell busnesau i wneud yn well ac arddangos gwaith busnesau sy’n cael effaith bositif ar eu cymunedau lleol, eu cyflogeion, yr amgylchedd a chymdeithas yn gyffredinol.       

Gallwch ymestyn cynulleidfa eich deunydd cyfathrebu ac annog ymddiried yn eich brand drwy siarad gyda chwsmeriaid, cleientiaid a phartneriaid am eich busnes, ei werthoedd a sut maent yn ychwanegu pwrpas at eich gwaith.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Busnes yn y Gymuned.

Am ragor o gefnogaeth ac arweiniad i’ch busnes, edrychwch ar ein hadran Busnes Cyfrifol.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel