Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Wythnos Prentisiaethau – byddwch yn rhan

14-18 Mawrth 2016

Bydd Wythnos Prentisiaethau’n dangos yr effaith bositif mae prentisiaethau’n cael ar unigolion, busnesau a’r economi.

Os oes busnes gennych, gall prentisiaethau olygu:

  • talent newydd a ffres 
  • cynnydd yn eich cynhyrchiant a help i’ch gwneud chi’n fwy cystadleuol   
  • gostyngiad yn eich costau hyfforddi a recriwtio cyffredinol 
 

Os ydych yn ddysgwr ifanc, gallai prentisiaeth eich helpu chi i: 

  • newid eich llwybr gyrfa 
  • dysgu sgiliau newydd ac ennill cymwysterau cydnabyddedig tra’n ennill cyflog 
  • ennill profiad yn y gweithle i’w ychwanegu i’ch CV 
 
 
 
Share this page: 
Conversion pixel