Welsh Government

Yn anffodus, mae gennym broblem technegol gyda'n system teleffon. Rydym yn gweithio i ddatrys y sefyllfa hon.

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Mai 2018

Bydd Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yn cael ei chynnal rhwng 14 Mai ac 20 Mai 2018 ac mae'n amser gwych i feddwl sut mae mynd i’r afael â’r hyn sy'n achosi straen sy'n gysylltiedig â gwaith.

Mae gan Mind, yr elusen iechyd meddwl, ystod o wybodaeth, canllawiau a chefnogaeth i fusnesau er mwyn creu gweithle iach yn feddyliol lle mae gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u cefnogi.

Os ydych chi’n gyflogwr, mae gwybodaeth am sut y gallwch leihau straen yn eich gweithle ar gael yma.

Os ydych chi’n weithiwr, mae gwybodaeth am sut y gallwch helpu eich cydweithwyr a’ch cyflogwr i leihau straen yn y gweithle ar gael yma.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Mind.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel