Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Y Gronfa Cymunedau Arfordirol

Mae’r Gronfa Cymunedau Arfordirol yn cynnig grantiau rhwng £50,000 a £300,000 i ariannu prosiectau sy’n rhoi hwb i gyfleoedd economaidd cymunedau arfordirol.

Rhaid i’r prosiectau cymwys fod o fudd i ardaloedd arfordirol yng Nghymru, hyrwyddo twf economaidd cynaliadwy a chreu neu ddiogelu swyddi er mwyn sicrhau y gall pobl ymateb yn well i anghenion a chyfleoedd sy'n newid.

Rhaid i’r prosiectau, y gallant ddeillio o’r sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol hefyd sicrhau eu bod yn cyflawni un o'r canlynol:

  • dechrau neu symud i faes gweithgaredd neu fusnes newydd
  • ehangu’r broses o gyflawni’r gweithgaredd neu'r busnes presennol
  • arloesi neu wella eu model busnes neu strwythur sefydliadol

Mae ffurflenni cais a deunyddiau cyfarwyddyd ar gael, ac mae’r dyddiad cau ddydd Iau 29 Medi 2016 ar gyfer cam cyntaf y broses ymgeisio. Caiff y grantiau eu dyfarnu yn haf 2017.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Y Gronfa Cymunedau Arfordirol.

 

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel