Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Y Sefydliad Cyflog Byw

Fel y cynigiwyd gan y Sefydliad Cyflog Byw, tâl yn ôl yr awr yw’r Cyflog Byw a osodir yn annibynnol ac sy’n cael ei ddiweddaru yn flynyddol.  Mae’r gyfradd yn cael ei chyfrifo yn unol â chostau byw sylfaenol yn y DU, gyda’r gyfradd cyflog byw presennol yn £9.40 yn Llundain ac yn £8.25 yng ngweddill y DU. 

Mae hyn ar wahân ac a'r gyfradd uwch na’r Cyflog Byw Cenedlaethol Llywodraeth y DU a'r Isafswm Cyflog statudol.

Os ydych chi’n rhedeg busnes ac os ydych chi’n dymuno cael eich cydnabod fel Cyflogwr Sefydliad Cyflog Byw, neu’ch bod yn meddwl yn ddifrifol ynglŷn â sut y gallwch chi wneud hyn, cofrestrwch eich diddordeb ar wefan Cyflog Byw.  Bydd hyn yn eich arwain drwy’r camau angenrheidiol i fod yn gyflogwr cyflog byw llwyddiannus.

Mae’r Cyflog Byw yn derbyn cefnogaeth sylweddol gan y gymuned fusnes a gwleidyddion fel ei gilydd.

Darganfu astudiaeth annibynnol a oedd yn archwilio buddion busnes o weithredu polisi cyflog byw fod:

  • mwy na o 80% o gyflogwyr yn credu bod y cyflog byw yn gwella ansawdd gwaith eu staff
  • absenoldeb o’r gweithle wedi gostwng o oddeutu 25%
  • dwy ran o dair o’r cyflogwyr wedi adrodd bod effaith sylweddol ar recriwtio a chadw yn eu sefydliad
  • 70% o gyflogwyr yn teimlo bod y Cyflog Byw wedi cynyddu ymwybyddiaeth y defnyddiwr o ymrwymiad eu sefydliad i fod yn gyflogwr moesegol
  • 50% o weithwyr yn teimlo bod y Cyflog Byw wedi’u gwneud yn fwy bodlon i weithredu newidiadau yn eu hymarferion gweithio, a’u galluogi i fod angen llai o gonsesiynau er mwyn gweithredu newid a gwneud iddyn nhw fod yn fwy tebygol o addasu i newidiadau yn gyflymach.

Er mwyn cael gwybod mwy am y Cyflog Byw ewch i wefan y Sefydliad Cyflog Byw

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel