Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Ymgynghori ar fasnachfraint rheilffyrdd i Gymru

Dweud eich dweud am beth yr hoffech ei weld gan y fasnachfraint rheilffyrdd nesaf. Bydd masnachfraint rheilffyrdd Cymru a’r Gororau yn cynnwys gwasanaethau rheilffordd Metro i dde-ddwyrain Cymru.

Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus hwn yn holi eich barn am ba agweddau ar y fasnachfraint sydd angen derbyn blaenoriaeth i’w gwella, gan gynnwys:

  • gwasanaethau a chapasiti
  • perfformiad
  • prisiau a thocynnau
  • stoc gerbydau

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru

Bydd angen i chi gyflwyno eich sylwadau erbyn 18 Mawrth, 2016.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel