Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Ymgynghoriad ar gerbydau awtomatig

Gwahoddir pawb sy'n gyrru i leisio eu barn am sut y caiff systemau cymorth uwch i yrwyr a thechnolegau hunan-yrru mewn ceir eu defnyddio ar ffyrdd Prydain.

O dan y mesurau arfaethedig, bydd y rheolau'n newid fel y gellir yswirio cerbydau awtomatig er mwyn eu defnyddio ar ffyrdd.

Ar ben hynny, bydd rheoliadau a Rheolau'r Ffordd Fawr yn cael eu haddasu fel y gall systemau cymorth uwch i yrwyr newid lôn ar draffordd a pharcio'r cerbyd yn ddiogel gyda theclyn rheoli o bell.

Gallwch ymateb ar-lein drwy fynd i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel