Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Ymgynghoriad Rheoliadau Mangreoedd a Cherbydau Di-fwg (Cymru) 2018

Mae Llywodraeth Cymru’n gofyn am safbwyntiau ar gynigion i ymestyn yr ardaloedd sy’n dod o dan y rheoliadau di-fwg a dileu rhai eithriadau.

Mae’r ymgynghoriad ar reoliadau drafft a fydd yn gwneud y canlynol:  

  • newid y rheoliadau presennol sy’n gwahardd ysmygu mewn rhai mangreoedd ac mewn cerbydau preifat sy’n cludo personau iau na 18 oed

  • pennu amodau ar gyfer dynodi ardaloedd ar gyfer ysmygu ar diroedd ysbytai di-fwg a thiroedd ysgolion sy’n darparu llety ar gyfer disgyblion

  • gosod cyfyngiad amser ar eithrio sy’n caniatáu dynodi ystafelloedd lle caniateir ysmygu mewn sefydliadau iechyd meddwl

  • gosod cyfyngiad amser ar eithrio sy’n caniatáu dynodi ystafelloedd lle caniateir ysmygu mewn gwestai, tai lletya, tafarndai a chlybiau i aelodau

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb i’r ymgynghoriad yw 17 Awst 2018.

Am ragor o wybodaeth ac i gyflwyno eich safbwyntiau, ewch i wefan GOV.Wales

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel