Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Yr haf hwn bydd gwefan GwerthwchiGymru ar ei newydd wedd gyda golwg newydd ffres

Mae GwerthwchiGymru yn offeryn hanfodol i gyrff cyhoeddus, yn cynnwys Llywodraeth Cymru, er mwyn cael gwerth am arian.

Mae gwefan GwerthwchiGymru’n ffynhonnell wybodaeth ac yn borth caffael, sy'n golygu y gallwch chwilio am gyfleoedd contract a gwneud cais amdanynt.

Pob blwyddyn, bydd gwerth tua £4 biliwn o gontractau am nwyddau a gwasanaethau i’r sector cyhoeddus yn cael eu hysbysebu ar y wefan hon. Mae 80% ohonynt yn gontractau bach, felly mae cyfleoedd i fusnesau o bob math a maint.

Cynigir y contractau hyn gan ystod eang o sefydliadau a ariennir yn gyhoeddus, er enghraifft:

 • Llywodraeth Cymru
 • awdurdodau lleol
 • ymddiriedolaethau GIG
 • colegau a phrifysgolion

Rydym wedi gwrando ar adborth defnyddwyr, a chyda golwg newydd i’r wefan, bydd hi’n haws i ddefnyddwyr ddod o hyd i’r wybodaeth maent ei hangen.

Dyma rhai o'r nodweddion a’r manteision:

 • gwasanaeth am ddim i fusnesau
 • swyddogaeth chwilio newydd i ddod o hyd i gontractau ac is-gontractau sector cyhoeddus
 • mynediad hwylus i ystod eang o wasanaethau gwybodaeth, newyddion a digwyddiadau dwyieithog, yn ogystal â chymorth i'ch helpu chi ymateb i gyfleoedd tendro
 • cofrestrwch am ddim mewn llai na 5 munud
 • defnyddiwch Canfod Cyflenwr i hybu eich cwmni i brynwyr
 • derbyniwch rybuddion e-bost o gyfleoedd sy'n berthnasol i'ch busnes
 • chwiliwch am gontractau ac is-gontractau sector cyhoeddus 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel