Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Twristiaeth

Os ydy’ch busnes yn perthyn i’r sector twristiaeth, mae’n bosib y gallwn eich helpu chi i:

  • gadw yn gyfredol o ddatblygiadau a digwydiadau oddi mewn i'r Diwydiant twristiaeth yng Nghymru tanysgrifiwch i dderbyn cylchlythyr Croeso Cymru
  • y uwchraddio ansawdd eich cyfleusterau a chynyddu eich darpariaeth lle mae bwlch yn y farchnad (Cynllun Cymorth Buddsoddi Mewn Twristiaeth)
  • sicrhau ansawdd  – bydd ein cynllun graddio seren yn darparu sicrwydd i ymwelwyr, ac yn annog safonnau uwch darllenwch ragor am gynlluniau graddio seren Croeso Cymru
  • tynnu sylw at eich busnes a’i hyrwyddo –  rhoi gwybod i ni am eich cynigion, a chydweithio gyda ni
  • technoleg ddigidol – Canllawiau ac  adnoddau ar gyfer adolygu eich defnydd posibl o TGCH gan gynnwys hyrwyddo eich busnes 

 

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 03000 6 03000