BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pwnc

Cymorth COVID-19 i'ch busnes

Mae'r Llywodraeth Cymru wedi cael gwared ar yr holl gyfyngiadiau COVID-19 ac wedi nodi amrywiaeth o wybodaeth i fusnesau er mwyn lleihau'r risg o ddal a lledaenu COVID-19.

Diogelu Cymru:

Am fwy o wybodaeth ewch i Coronafeirws (COVID-19) | Pwnc | LLYW.CYMRU

Mae gyda’n gilydd at ddyfodol mwy diogel yn nodi dull pontio graddol oddi wrth fesurau argyfwng COVID-19 o Bandemig i Endemig.


Cymorth busnes

I'ch helpu i dyfu eich busnes, cysylltwch â ni ar 03000 6 03000

Gwneud cais am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.