BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pwnc

Tendro a'r gadwyn gyflenwi

Mae cyflwyno tendr yn arfer cyffredin i fusnesau sy’n cyflenwi nwyddau neu wasanaethau i’r sector cyhoeddus neu i fusnesau eraill.
Gweithdai i ddeall beth mae prynwyr yn chwilio amdano mewn cyflenwr a datblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth i dendro'n llwyddiannus am gontractau sector cyhoeddus neu breifat.

Yn cyflwyno Cynadleddau Cadwyni Cyflenwi Busnes Cymru; pedair sesiwn a fydd yn archwilio'r cyfleoedd sydd ar gael i BBaCh Cymreig yn cyflenwi'r sector preifat a phrynwyr mawr o'r byd diwydiant.


Cymorth busnes

I'ch helpu i dyfu eich busnes, cysylltwch â ni ar 03000 6 03000

Gwneud cais am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


NEWYDDION

A brand new series of events from Business Wales supporting the Foundational Economy in Wales.
Mae Procurex Cymru yn ddigwyddiad blynyddol sy'n helpu gweithwyr caffael proffesiynol i gael gwell canlyniadau i'w sefydliadau yn ogystal â chael effaith gadarnh
Mae cyflogwyr yn gyfrifol am iechyd a diogelwch eu gweithwyr pan fyddan nhw yn y gwaith.
Gall defnyddio’r Gymraeg arwain at ddenu cwsmeriaid newydd a chynyddu enw da eich busnes neu elusen. Mae Comisiynydd y Gymraeg yn cynnig y gwasanaethau canlynol:
Gweld pob newyddion

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.