BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pwnc

Tendro a'r gadwyn gyflenwi

Mae cyflwyno tendr yn arfer cyffredin i fusnesau sy’n cyflenwi nwyddau neu wasanaethau i’r sector cyhoeddus neu i fusnesau eraill.

Gweithdai i ddeall beth mae prynwyr yn chwilio amdano mewn cyflenwr a datblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth i dendro'n llwyddiannus am gontractau sector cyhoeddus neu breifat.

Yn cyflwyno Cynadleddau Cadwyni Cyflenwi Busnes Cymru; pedair sesiwn a fydd yn archwilio'r cyfleoedd sydd ar gael i BBaCh Cymreig yn cyflenwi'r sector preifat a phrynwyr mawr o'r byd diwydiant.


Cymorth busnes

I'ch helpu i dyfu eich busnes, cysylltwch â ni ar 03000 6 03000

Gwneud cais am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


NEWYDDION

Uchelgais ar gyfer cryfderau Cymru, twf gwyrdd ynghyd â sgiliau a swyddi lleol yw prif flaenoriaethau Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, a fydd
Mae Llywodraeth Cymru wedi gwahodd 8000 o fusnesau yng Nghymru i gymryd rhan yn y bumed Arolwg Masnach Cymru.
Mae Innovate UK yn cynnig cymorth teithio i gwmnïau fynd i ddigwyddiadau adeiladu consortia yn Ewrop.
Mae Dydd Sadwrn y Busnesau Bach (SBS) eleni, diwrnod lle caiff siopwyr eu hannog i wario gyda chwmnïau lleol, ar 2 Rhagfyr 2023.
Gweld pob newyddion