Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cymraeg

Mae dechrau neu dyfu busnes yn gyffrous a gwerth chweil, ond gall fod yn dipyn o her cael gafael ar yr wybodaeth gywir.

Gweithiwch eich ffordd drwy’n rhestr o dasgau hanfodol i roi’r siawns orau i’ch egin fusnes lwyddo.

Cliciwch ar bob tasg i ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ar sefydlu a thyfu eich busnes.

Help a chymorth i’ch busnes
Rydw i’n ystyried cychwyn busnes
Gwneud fy nghynllunio busnes
Ystyried lle i redeg fy musnes
Fy nghwsmeriaid
TG i’m busnes
Cyllid
Trethi busnes
Trethi i’r hunangyflogedig
Treth Gorfforaeth
Yswirio fy musnes
Ydw i am allforio?
Cyflogi pobl

Add new comment