Welsh Government

Yn anffodus, mae gennym broblem technegol gyda'n system teleffon. Rydym yn gweithio i ddatrys y sefyllfa hon.

Swyddogion Cymraeg Byd Busnes

Gall y gwasanaeth pwrpasol hwn eich helpu i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn eich busnes yn rhad ac am ddim.

Gall dy swyddog busnes lleol:

  • cyfieithu arwyddion, bwydlenni, negeseuon cyfryngau cymdeithasol a deunyddiau hyrwyddo am ddim
  • darparu nwyddau dwyieithog megis arwyddion Agor / Cau a bathodynnau sy'n dangos fod staff yn gallu siarad, neu'n dysgu, Cymraeg
  • eich helpu i farchnata a hyrwyddo eich busnes i siaradwyr Cymraeg
  • eich helpu i gynyddu gwasanaethau cwsmeriaid Cymraeg a'ch helpu i recriwtio siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Cymraeg
  • rhoi cyngor ar rwydweithiau lleol sy’n gallu cefnogi eich busnes
  • cyfeirio chi at ddarparwyr dysgu a fydd yn gwella sgiliau Cymraeg ar bob lefel

Sut i gysylltu gyda cymraeg byd busnes

E-bost cenedlaethol: gwybodaeth@cymraegbusnes.cymru
Tudalen Facebook cenedlaethol
Twitter cenedlaethol: @Welsh4business‏

Sut i gysylltu gyda'ch swyddog lleol

Maent wedi eu lleoli ar draws Cymru felly cysylltwch gyda'ch swyddog lleol i ddarganfod mwy.
 

Gogledd

Gogledd Twitter: @Welsh4BizNorth

Fflint a Wrecsam​ - Ffion Whitham
 
Menter Iaith Flint a Wrecsam
Uned 3, Parc Busnes Yr Wyddgrug
Ffordd Wrecsam
Yr Wyddgrug
CH7 1XP

Ffôn: 07809731572
Ebost: ffion.whitham@cymraegbusnes.cymru 


Gwynedd a Môn - Mari Elen Hughes 

Menter Iaith Môn
Neuadd y Dref
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7LR

Ffôn: 01248 725700 / 715
Ebost: elen.hughes@cymraegbusnes.cymru  


Conwy a Dinbych - Nia Morris 

Menter Iaith Conwy
22 Y Sgwâr
Llanrwst
Conwy
LL26 0LD

Ffôn: 07809731565
Ebost: nia.morris@cymraegbusnes.cymru

Canolbarth

Canolbarth Twitter: @Welsh4BizMid

Ceredigion - Owain Llŷr 

Cered - Menter Iaith Ceredigion
Y Ganolfan
Campws Theatr Felinfach
Dyffryn Aeron
SA48 8AF

Ffôn: 01545 572359
Ebost: owain.llyr@cymraegbusnes.cymru  


Powys - Sioned Pugh 

Menter Iaith Maldwyn
Y Groes
Stryd Lydan
Drenewydd
SY16 2BB

Ffôn: 07809731587
Ebost: sioned.pugh@cymraegbusnes.cymru
 

De Ddwyrain

De Ddwyrain Twitter: @Welsh4BizSouthE

Caerdydd a Bro Morgannwg - Catrin Cooke 

Menter Caerdydd 
Yr Hen Lyfrgell
Yr Ais
Caerdydd
CF10 1BH

Ffôn: 07809731589
Ebost: catrin.cooke@cymraegbusnes.cymru  


Casnewydd, Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Dafydd Henry 

Menter Iaith Casnewydd
Llawr D, Adeilad Prifysgol De Cymru
Usk Way
Casnewydd
NP20 2BP

Ffôn: 07809731578
Ebost: dafydd.henry@cymraegbusnes.cymru  


Caerffili a Merthyr Tudful - Huw Rowlands

Menter Iaith Caerffili 
Suit 1, St Margaret’s Park
Heol Pengam
Aberbargoed
CF81 9FW

Ebost: huw.rowlands@cymraegbusnes.cymru  


Rhondda Cynon Taf, a Phen-y-bont ar Ogwr​ - Rhys Thomas 

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
Yr Hen Lyfrgell
47 Heol Pontypridd
Y Porth
CF39 9PG

Ffôn: 07809731561
Ebost: rhys.thomas@cymraegbusnes.cymru

De Orllewin

De Orllewin Twitter: @Welsh4BizSouthW

Gorllewin Sir Gâr a Sir Benfro​ - Heledd Llwyd 

Menter Iaith Gorllewin Sir Gâr
Yr Atom
18 Stryd y Brenin
Caerfyrddin
SA31 1BN

Ffôn: 07809731571
Ebost: heledd.llwyd@cymraegbusnes.cymru


Dinefwr, Gwendraeth ac Elli​ - Sarah Jones

Menter Bro Dinefwr   
Swyddfeydd y Cyngor
Heol Cilgant
Llandeilo
SA19 6HW

Ffôn: 07809731579
Ebost: sarah.jones@cymraegbusnes.cymru  


Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot – Llinos Haf

Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot
Adeilad Project Ponty
Stryd Herbert
Pontardawe
SA8 4EB

Ffôn: 07809 731570
Ebost: llinos.haf@cymraegbusnes.cymru

 

 

Conversion pixel