Taflenni Dechrau Busnes

Gallwch ofyn am hyd at 3 o daflenni ffeithiau fesul cyfeiriad e-bost. I gael mwy na 3 taflen ffeithiau, cysylltwch â'n llinell gymorth ar 03000 6 03000 neu defnyddiwch sgwrs fyw.

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Sylwch - mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu gan sefydliad allanol sy'n cynhyrchu'r taflenni ffeithiau ac yn prosesu'r ceisiadau ar-lein. Nid yw Llywodraeth Cymru yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am y cynnwys.

Byddwn yn cadw eich data personol yn ystod cyfnod y contract yn unig ac er dibenion monitro nifer y taflenni ffeithiau y gofynnwyd amdanynt fesul cyfeiriad e-bost.

I gael rhagor o wybodaeth, trowch at ein polisi preifatrwydd