Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Taflenni Dechrau Busnes

Gallwch ofyn am hyd at 3 o daflenni ffeithiau fesul cyfeiriad e-bost. I gael mwy na 3 taflen ffeithiau, cysylltwch â'n llinell gymorth ar 03000 6 03000 neu defnyddiwch sgwrs fyw.

Sylwch - mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu gan sefydliad allanol sy'n cynhyrchu'r taflenni ffeithiau ac yn prosesu'r ceisiadau ar-lein. Nid yw Llywodraeth Cymru yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am y cynnwys.

Byddwn yn cadw eich data personol yn ystod cyfnod y contract yn unig ac er dibenion monitro nifer y taflenni ffeithiau y gofynnwyd amdanynt fesul cyfeiriad e-bost.

I gael rhagor o wybodaeth, trowch at ein polisi preifatrwydd

Taflenni Dechrau Busnes

Dewiswch eich syniad(au) busnes (cewch ddewis hyd at 3)

* Yn dynodi maes angenrheidiol