Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)

Rydym yn cefnogi busnesau o’r sector TGCh sy’n gweithio yn y meysydd canlynol:

  • gwasanaethau TG
  • meddalwedd
  • telathrebu
  • electroneg

Os ydy’ch busnes yn gweithio yn y meysydd hyn, mae’n bosib y gallwn eich helpu chi efo:

Fe allech hefyd fod yn gymwys ar gyfer ein cymorth ariannol, yn ddibynnol ar argaeledd 

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 03000 6 03000

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

 

Awyddus i dyfu eich cwmni TG? Darllenwch ein astudiaethau achos am ysbrydoliaeth

Capital Network Solutions Ltd (PDF 1.8MB)

Quicklink TV (PDF 1.95MB)