Tîm Wrecsam

wrexham hub building

 

Pete Rogers
Mae Pete yn un o'n haelodau tîm sydd wedi gwasanaethu hiraf, ac mae wedi helpu i fynd â'n cymuned yn Wrecsam o nerth i nerth, gan gefnogi cannoedd o entrepreneuriaid ar y ffordd.

Mae'n angerddol am gymuned, cydraddoldeb a darparu llwyfannau i feithrin a thyfu talentau a phrosiectau sy'n dod i'r amlwg.

Y tu ôl i’r farf, mae’n westeiwr sawl podlediad, sinema annibynnol, sylfaenydd Elusen Nadolig plant ‘The Not So Secret Santa Project’ a chyd-gyfarwyddwr Larynx Entertainment, Cwmni Hip Hop Cymreig.

 


Katy Hughes
Gallwch ddod o hyd i Katy wrth y ddesg flaen gyda gwên groesawgar a'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gychwyn ar eich taith gyda'r Hwb.

Wedi'i geni a'i magu yn Wrecsam, mae Katy wedi bod yn angerddol am fusnes ers ei phlentyndod, pan oedd ei rhieni'n rhedeg dau fusnes bach. Ers hynny mae hi wedi dilyn yr angerdd hwnnw gyda gradd mewn Busnes o Brifysgol Bangor ac yn ddiweddar cwblhaodd radd meistr mewn rheoli prosiect o Brifysgol Met Manchester.

Yn ei hamser hamdden, mae Katy yn mwynhau crefftio: unrhyw beth o origami, i bersonoli sbectol gin ar gyfer penblwyddi ffrindiau ’!