Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Tynrhyd Retreat

Mae Tynrhyd Retreat wedi bod yn nheulu Sian Price ers pum cenhedlaeth. Symudodd Sian i Dynrhyd gyda'i gŵr Gareth yn 2004 i'r hyn oedd yn hen fuarth fferm gwag.

Wedi'i osod mewn 13 erw o dir, roedd angen difrifol am fuddsoddiad ac adfywio ar y safle. Ar y pryd, roedd Sian a Gareth mewn cyflogaeth llawn amser, felly penderfynasant gyda'i gilydd i archwilio cyfleoedd a fyddai'n eu symud i ffwrdd o amgylchedd prysur y ddinas. Wedi cynnal eu hymchwil marchnad eu hunain a chael y caniatadau cynllunio angenrheidiol, dynodwyd eu cynnig gynnyrch a sefydllwyd y datblygiad 5 seren.

Ysgubor wyliau foethus bwrpasol yw Tynrhyd Retreat wedi'i lleoli yng Ngheredigion ac mae'n cyflogi 4 aelod staff ar hyn o bryd. Wedi'i osod mewn amgylchoedd rhamantus, mae Tynrhyd yn cynnig llety hunan arlwyo ar gyfer hyd at 50 o bobl ac yn meddu ar gae pêl-droed llawn ac ystafell gemau dan do. Mae'r lleoliad hefyd yn cynnal priodasau a digwyddiadau corfforaethol.

 

Sut mae Busnes Cymru wedi helpu Tynrhyd Retreat?

“Gwnaeth gwylio'r cynlluniau'n aeddfedu a gweld y gwestai hapus cyntaf yn dod trwy'r drysau y cwbl yn werth yr ymdrech. Mi hoffwn i fod wedi mynd at Busnes Cymru yn gynt.”
Sian Price

 

Yn y lle cyntaf, cysylltodd Sian a Gareth â Busnes Cymru gan fod angen cefnogaeth ymchwil marchnad arnynt, i greu cynnyrch cymhellgar a neges farchnata, datblygu pecynnau a Chysylltiadau Cyhoeddus.

Elwodd y fenter ar gefnogaeth o wahanol agweddau busnes a ddarparwyd gan Busnes Cymru, gan gynnwys cyngor ar faterion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (ceisiadau Twf Swyddi Cymru, disgrifiadau swydd, contractau cyflogaeth, cyfweld a gwiriadau cydymffurfiaeth adnoddau dynol), cynllunio busnes a chefnogaeth marchnata (cyfarwyddyd marchnata digidol gan ganolbwyntio ar gyfryngau cymdeithasol).

Canolbwyntiodd y rôl a grewyd trwy'r cynllun Twf Swyddi Cymru ar farchnata digidol gyda phwyslais arbennig ar gyfryngau cymdeithasol, ymgyrchoedd e-shot, a rheolaeth y wefan ac analitigau gwefan. Sicrhaodd y gefnogaeth a ddarparwyd trwy'r lleoliad bod y gweithgaredd marchnata wedi'i gynllunio ac yn parhau. Caniataodd y lleoliad i'r perchnogion nid yn unig i ganolbwyntio ar agweddau eraill o'r busnes ond darparodd hefyd gyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc talentog yn y gymuned.

 

Y foment fwyaf balch mewn busnes

“Cafodd ein priodas gyntaf ei chynnal yr haf yma!”

Gareth Price

 

 

Prif Gynghorion i Entrepreneuriaid Uchelgeisiol

  1. Cynlluniwch
  2. Byddwch yn realistig
  3. Edrychwch y tu allan i'r blwch
  4. Cadwch eich egni a ffydd yn uchel
  5. Cadwch eich sylw ar eich amcanion hyd eu cwblhau
Conversion pixel