Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Troseddau Eiddo Deallusol

Image of two people looking at paperwork

Gall troseddau Eiddo Deallusol fod yn fusnes mawr, i lawer o gangiau troseddol, gall troseddau Eiddo Deallusol dalu ar ei ganfed am ond ychydig iawn o fuddsoddiad. Mae cynnydd mewn technoleg wedi’i gwneud yn llawer haws i werthu nwyddau ffug, megis cyfryngau digidol, nwyddau ffasiwn, offer electronig a phethau eraill. Er efallai nad yw’n ymddangos fod unrhyw un yn dioddef o droseddau o’r fath, mae ansawdd gwael y nwyddau ffug yn gallu difetha enw da’r busnesau sy’n cynhyrchu’r rhai dilys. Mae lladrata ac amharu ar nod masnach yn golygu defnyddio, heb ganiatâd, ddefnyddiau sydd â hawlfraint yn ffotograffau, fideos, cerddoriaeth neu feddalwedd.

Mae rhestr isod o droseddau Eiddo Deallusol cyffredin. Cliciwch arnyn nhw i ddarllen rhagor ynghylch yr hyn a allai ddigwydd a sut y gallwch chi amddiffyn eich hunan.

  • Troseddau ffugio
  • Lladrata hawlfraint
  • Lladrad eiddo deallusol

Troseddau Ffugio

Nwyddau ffug yw rhai sydd wedi'u cynhyrchu i ddynwared, fel y gellir eu gwerthu'n dwyllodrus fel rhai dilys. Er bod y rhan fwyaf o bobl yn ystyried nad oes neb yn dioddef wrth brynu nwyddau ffug, mae rhywun yn dioddef bob tro. 

Lladrata Hawlfraint

Lladrata, neu dramgwyddo, hawlfraint yw amharu ar hawlfraint unigolyn neu sefydliad. Mae’n golygu defnyddio, heb awdurdod, ddefnyddiau megis testun ysgrifenedig, ffotograffau, fideos, cerddoriaeth, meddalwedd a chynnyrch gwreiddiol eraill. Gyda dyfodiad y rhyngrwyd, a ffyrdd haws o rannu defnyddiau, daeth lladrata hawlfraint yn fwy cyffredin.  

Troseddau Eiddo Deallusol

Gall Troseddau Eiddo Deallusol olygu nifer o wahanol dramgwyddiadau. Er enghraifft, wrth gomisiynu dylunwyr i adeiladu gwefan newydd, dylech sicrhau fod y cytundeb rhwng eich busnes a dylunydd y wefan yn ei gwneud yn glir mai eich busnes chi yw perchennog yr eiddo deallusol yn y cynnwys.
Conversion pixel