The Welsh Pantry

Mae gweithgynhyrchwyr o Dde Cymru yn amcangyfrif eu bod yn
gwastraffu 125 tunnell yn llai o fwyd bob blwyddyn ar ôl cynnal adolygiad WRAP.

Mae The Welsh Pantry yn weithgynhyrchwyr canolig eu maint yn Ne Cymru, ac sy’n
cyflogi 92 o bobl ar eu safle i weithgynhyrchu pastis, briwgig eidion a phasteiod, tafelli cyrri
a phrydau parod. Mae’r cynnyrch yn cael ei gyflenwi o dan labeli preifat a brand i fanwerthwyr
a chyfanwerthwyr mawr fel Morrison’s, Sainsbury’s ac Aldi, a siopau eraill ledled Cymru. 

Datgelodd adolygiad gwastraff WRAP Cymru faint o wastraff bwyd sy’n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi, sy’n deillio’n bennaf o ddarnau toes heb eu defnyddio sy’n cael eu
cynhyrchu gan gyfleusterau prosesu annigonol. Roedd 500kg/y dydd o does amrwd yn diweddu mewn safle tirlenwi.

Gyda chymorth WRAP Cymru (roedd hyn ar ffurf cyngor a help ariannol, ond wn i ddim a wyf eisiau rhannu’r olaf?), buddsoddodd y cwmni yn ei ystafell oer lle gallai ailddefnyddio deunyddiau crai i’w cynnwys yn y pobiad nesaf o basteiod ac ati. Roedd buddiannau uniongyrchol hyn yn cynnwys costau gwaredu is ac, yn bwysicach fyth, y gallu i ailddefnyddio adnodd gwerthfawr yn y broses gynhyrchu.  

Mae The Welsh Pantry wedi amcangyfrif eu bod o ganlyniad wedi arbed 125 tunnell o fwyd y flwyddyn rhag diweddu mewn safleoedd tirlenwi, gan gynhyrchu budd ariannol o £161,000 sydd wedi ad-dalu’r £40,000 a fuddsoddwyd yn gyflym iawn.