Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Ymdeimlad o Le

Ymdeimlad o Le

Yn y cyfnod anodd hwn, mae’n bwysicach nag erioed i Gymru gael mantais dros ei gwrthwynebwyr.  Tra mae gennym gynlluniau graddio ac achredu mewn lle, maen nhw’n debyg i rai ein cystadleuwyr, felly mae’n hanfodol fod Cymru’n cynnig rhywbeth unigryw.

Ein hynodrwydd ni yw ffordd unigryw Cymru, ein croeso, ein hysbryd a’n hymdeimlad o le.

Gwelir hynodrwydd diwylliannol fel rhywbeth sy’n hanfodol i amlygu cyrchfan.  Mae diwylliant cynhenid, ymdeimlad o le a ffordd o fyw pobl leol wrth wraidd cyflawni hynodrwydd mewn unrhyw gyrchfan.

Bydd y rhan hon o’n parth yn eich helpu chi i greu ac ehangu Ymdeimlad o Le yn eich brand busnes, ac ynghyd a’r adran Rheoli Cyrchfan, yn eich helpu i weithio mewn partneriaeth gyda Chroeso Cymru, awdurdodau lleol a busnesau lleol eraill, i gryfhau’r ymdeimlad o le yn eich cyrchfannau lleol.

 

Rhannwch y canllaw hwn

Conversion pixel