Yn barod i ddechrau busnes

Mae’r pynciau ar gyfer y llwybr “Yn Barod i Ddechrau Busnes” wedi cael eu dewis yn ofalus a byddant yn cyflwyno’r meysydd i chi eu hystyried ar eich taith tuag at ddechrau busnes llwyddiannus, pynciau hyn yw:

  • Deall eich Materion Ariannol - Yn y cwrs hwn byddwch yn gweld y gwahanol fathau o gostau sy'n gysylltiedig â rhedeg eich busnes a gwerthu eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth.
  • Cynllunio Ariannol ar gyfer eich Busnes Newydd - Mae’r cwrs yma’n egluro’r broses o reoli sefyllfa ariannol eich busnes, ac yn eich cyflwyno i’r datganiadau ariannol sylfaenol.
  • Prisio eich Cynnyrch neu’ch Gwasanaeth - Yn y cwrs hwn byddwch yn gweld gwahanol ffyrdd o bennu eich pris a’r tactegau prisio y gallech eu hystyried.
  • Hanfodion Ymchwil i'r Farchnad - Mae’r cwrs hwn yn edrych ar yr hyn y mae angen i chi ei wybod i sicrhau bod eich cynnyrch a’ch gwasanaethau wedi’u hanelu at y bobl iawn, ar yr adeg iawn yn y lle iawn.
  • Marchnata’ch Busnes Newydd - Yn y cwrs yma, byddwch chi’n gweld beth sy’n gwneud neges farchnata effeithiol, adnabod cyfleoedd i hyrwyddo’ch busnes, a dod o hyd i ffynonellau ychwanegol o arweiniad a chyngor ar farchnata.
  • Creu Presenoldeb Ar-lein ar gyfer eich Busnes - Gallwch gael presenoldeb ar-lein mewn llawer o ffyrdd gwahanol. Bydd y cwrs yma'n eich helpu chi i ddeall yr opsiynau a’r cyfleoedd sydd ar gael i chi a’ch busnes.

Ar ôl cwblhau’r llwybr hwn, bydd gennych chi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i sefydlu a dechrau eich busnes. Mae’n canolbwyntio ar wneud yn siŵr eich bod yn deall sefyllfa ariannol eich busnes, sut i gostio eich cynnyrch neu’ch gwasanaeth, mae’n mireinio eich strategaeth farchnata ac yn dangos i chi fanteision presenoldeb ar-lein.

COFRESTRWCH AR BOSS NAWR