Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Cymorth i fusnesau ynni a'r amgylchedd

Rydym yn cefnogi busnesau ynni a’r amgylchedd sy’n gweithio yn y meysydd canlynol:

  • cynhyrchu a defnyddio ynni, er enghraifft, nwy a niwclear
  • ynni adnewyddadwy ac amgen, er enghraifft, offer cynhyrchu ynni gwynt a biodanwydd
  • effeithlonrwydd ynni, er enghraifft, effeithlonrwydd ynni diwydiannol a storio ynni
  • technolegau a rheoli gwastraff, er enghraifft, offer technoleg gwastraff ac ailgylchu ac ychwanegu gwerth at brosesu gwastraff
  • gwasanaethau cynnal amgylcheddol, fel, cwmnïau ymgynghori amgylcheddol

Os ydy’ch busnes chi’n gweithio yn y meysydd uchod, mae’n bosib y gallwn eich helpu chi efo:

Fe allech fod yn gymwys am ein cymorth ariannol, yn ddibynnol ar argaeledd 

Egnioli Rhwydwaith Cymru

Mae Egnioli Cymru yn rhwydwaith busnes am ddim llwyddiannus ar gyfer cwmnïau yng Nghymru sy'n gweithio ym maes ynni adnewyddadwy, effeithlonrwydd ynni a'r rheini sydd â diddordeb mewn arallgyfeirio i mewn i'r sector. Mae'r rhwydwaith yn cynnig llwyfan i gyfnewid gwybodaeth rhwng gosodwyr, aseswyr, cyflenwyr a phrynwyr technolegau a gwasanaethau effeithlonrwydd ynni a microgynhyrchu. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.

Byw yn Glyfar - am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

 

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 03000 6 03000