Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Troseddau Busnes

Croeso i Troseddau Busnes Cymru

Croeso i wefan Troseddau Busnes Cymru Cafodd y wefan hon ei dylunio i gyflwyno’r wybodaeth y mae busnesau Cymru ei angen i'w helpu i'w amddiffyn eu hunain rhag pob math o droseddau.

Partneriaeth o sefydliadau ac asiantaethau yw Troseddau Busnes Cymru sy’n cydweithio i helpu busnesau Cymru amdddiffyn eu hunain rhag troseddau drwy gyflwyno'r wybodaeth a'r offer y maen nhw eu hangen i amddiffyn eu hunain rhag troseddau ac i leihau effeithiau troseddau.


Image of police oficers

Connect with Business Crime

Newsletter sign up