Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Canllawiau

 

Gall ein canllawiau eich helpu i ddeall y gwahanol fygythiadau i'ch busnes a sut gallwch chi'ch diogelu eich hun.


Canllaw Sgamiau Busnes (PDF - 2MB)

Dyma rifyn cyntaf o Sgamiau Busnes, gyda'r nod o amlinellu troseddau allweddol a all effeithio ar ddefnyddwyr a busnesau. Mae wedi'i gynllunio i fod yn ganllaw hawdd i fynd ato i gael gwybodaeth a chyngor ar yr hyn i chwilio amdano ac, yn hol pwysig , ble i droi am gyngor ac adrodd.


 

Bring your own device

Intellectual Property Theft

Malware & Ransomware

Phishing & Pharming

Denial of Service Attack

Cloud Computing

Top Tips for Avoiding Business Fraud & Scams

Spotting the weakest links in your business

Business Best Practice - WebMail

Business Best Practice - Security Settings

Business Best Practice - Passwords

Business Best Practice - Social Media

Business Best Practice - Mobile Devices

Business Best Practice - Web Browsers