Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Adrodd ar droseddau’n ddienw wrth Taclo’r Taclau

Person on a phone

Elusen annibynnol yw Taclo’r Taclau sy'n helpu i ddal troseddwyr ac i ddatrys troseddau. I riportio trosedd yn ddienw, ffoniwch 0800 555 111. Neu gallwch anfon gwybodaeth yn ddienw ar y ffurflen isod.

Does dim rhaid rhoi enw nac unrhyw wybodaeth bersonol ac ni ellir olrhain galwadau. Felly, ni fydd yn rhaid i chi ymddangos mewn llys na rhoi datganiad i’r heddlu.

I gael rhagor o wybodaeth ewch ynghylch wefan Taclo’r Taclau yng Nghymru, cliciwch yma