Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Taclo Troseddau

Image of police offices

Gellir diffinio Troseddau Busnes, yn syml, fel 'troseddau yn erbyn busnesau' neu fel 'unrhyw drosedd sy'n effeithio ar sut y mae busnes yn gweithio'.

Mathau o Droseddau

Yn y wefan hon, mae mathau o droseddau busnes yn cael eu rhestru o dan yr is-benawdau canlynol:

  • e-Drosedd
  • troseddau eiddo
  • troseddau eiddo deallusol
  • troseddau nwyddau
  • twyll
  • ymddygiad gwrthgymdeithasol

Gallwch weld ymhob adran sut y gallai gwahanol fathau o droseddau effeithio ar eich busnes chi a dysgu sut i amddiffyn eich hunan rhagddyn nhw.


Ymddygiad Gwrth-gymdeithasol

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys sbectrwm eang o droseddau sy’n cael eu diffinio fel gweithgaredd ymosodol, bygythiol neu ddinistriol...

Parhad Busnes

Byddwch eisiau i’ch busnes dechrau gweithio fel arfer mor gyflym â phosibl ar ôl amhariad difrifol. Gelwir hyn yn gynnal parhad busnes. Mae...

Troseddau Nwyddau

Troseddau nwyddau yw lladrata neu ddifrodi nwyddau a defnyddiau. Mae nwydd fel arfer yn golygu nwydd craidd neu gynnyrch amaethyddol sylfaenol...

Twyll

Bydd busnesau wastad yn gorfod dygymod gyda’r bygythiad o dwyll. Yn cael cynnig prynu nwyddau ffug neu droseddwyr yn ceisio lladrata arian ac a...

Troseddau Eiddo Deallusol

Gall troseddau Eiddo Deallusol fod yn fusnes mawr, i lawer o gangiau troseddol, gall troseddau Eiddo Deallusol dalu ar ei ganfed am ond ychydig...

Troseddau Eiddo

Mae gan fusnesau ledled Cymru eiddo yn amrywio o ffermydd bach i siopau adrannol mawr ac o safleoedd adeiladu i swyddfeydd enfawr. Mae trosedd ...