Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Canfod Cyllid

Gall darganfod ble i fynd i ganfod cyllid a dewis y math cywir fod yn anodd. Mae’n adnodd cyllid yma i helpu:

  • Defnyddiwch ein Canfyddwr Cyllid i ganfod opsiynau cyllid sy'n berthnasol i'ch busnes
  • Darllenwch am gynllun cyllid poblogaidd
  • Darllenwch ganllawiau yn egluro'r gwahanol fathau o gyllid
  • Canfod gwybodaeth am weithio gyda chyfrifwyr
Benthyciadau, grantiau, ecwiti, gorddrafft