Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Corgi Hosiery

Corgi

Mae cynhyrchydd dillad gwau eiconig, a ddechreuodd drwy wau sanau i lowyr yng Ngorllewin Cymru, wedi camu ymlaen ymhellach fyth drwy werthu ei gynnyrch mewn marchnadoedd rhyngwladol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae Corgi Hosiery, un o gwmnïau dillad gwau moethus mwyaf adnabyddus gwledydd Prydain, yn gwau ei sanau a’i ddillad moethus yn ei ffatri yn Rhydaman, Sir Gaerfyrddin

Mae dillad ac ategolion y cwmni i’w gweld mewn siopau enwog dros y byd i gyd, gan gynnwys y rhai pennaf megis Harrods yn Llundain, Bergdorf Goodman yn yr Unol Daleithiau a Wako yn Siapan. Mae’r cwmni hefyd wedi cydweithio gyda labeli adnabyddus fel Ralph Lauren, Thom Browne a Burberry.

Cafodd Corgi Hosiery ei sefydlu ym 1892 gan Rhys Jones, a ddechreuodd drwy wau sanau gwlân i lowyr. Erbyn hyn mae’n cyflogi mwy na 50 o staff ac yn cael ei reoli gan or or wyrion ac wyresau Rhys.

Mae gwreiddiau’r cwmni’n ddwfn yn yr ardal. Mae’n ceisio cyflogi cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth o’r un teuluoedd er mwyn cael dilyniant yn y technegau a’r prosesau cynhyrchu.

I nodi ansawdd ei gynnyrch, cafodd Corgi Hosiery, y mae’r Tywysog Siarl yn gwisgo ei sanau, Warant Frenhinol ym 1989.

Manteisiodd y cwmni ar raglen Cymorth ar gyfer Ymweliadau Datblygu Busnes Dramor Llywodraeth Cymru i helpu talu am deithiau masnach i arddangos cynnyrch ac i gyfarfod â darpar gwsmeriaid newydd yn yr Eidal, America a Siapan. Roedd arian Llywodraeth Cymru at gostau teithio a llety ar y teithiau tramor yn ysgafnhau’r baich ariannol ar y busnes. Cafodd Corgi Hosiery arian hefyd i chwilio am farchnadoedd newydd drwy deithio i ffair fusnes yng Nghorea.

Mae’r cynnydd iach mewn allforion a’r marchnadoedd newydd dramor wedi helpu i ddyblu trosiant y cwmni yn ystod y tair blynedd ddiwethaf ac i godi nifer y staff o 32 i 54, yn weithwyr ar y llinell gynhyrchu ac yn weinyddwyr.

Meddai Chris Jones, rheolwr gyfarwyddwr Corgi Hosiery: “Mae Corgi Hosiery wedi bod yn allforio ers y 1950au. Erbyn hyn, mae allforion yn cyfrif am 70% o’n trosiant, ac yn golygu fod yn rhaid teithio’n aml i ffeiriau masnach dros y byd i gyd, sy’n gallu bod yn gostus i’r busnes. Mae’r gefnogaeth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru wedi helpu i ysgafnhau’r baich ac wedi’i gwneud yn gymharol hawdd i ni chwilio am farchnadoedd newydd. Fe fyddwn ni’n lansio cynnyrch newydd yn fuan ac rydyn ni eisoes wedi cael archeb sylweddol gan gwsmer o Efrog Newydd. I’n strategaeth allforio y mae’r clod am y llwyddiannau hyn, ac mae cefnogaeth Llywodraeth Cymru wedi bod yn hynod bwysig wrth ei ffurfio”.

Conversion pixel