Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Formatt Hitech

Cwmni sy’n arbenigo mewn hidlyddion yw Formatt Hitech sydd wedi bod yn cynhyrchu hidlyddion i’r diwydiant ffotograffiaeth a sinema/ teledu, ac i ffotograffwyr amaturaidd ers dros chwarter canrif. Mae swyddfeydd Formatt Hitech yn Aberdâr, a’r cwmni hwn sy’n allforio nwyddau i wledydd tramor a enillodd wobr Busnes y Flwyddyn Rhondda Cynon Taf yn 2012.

Gyda 40 o weithwyr a gwerthiant busnes blynyddol o £2.5 miliwn, model gwerthu Formatt yw gwerthu trwy ddosbarthwyr a delwyr rhyngwladol, yn cynnwys gwerthu’n uniongyrchol o’i wefan. Mae allforio’n allweddol i’r busnes, yn 80% o drosiant y cwmni. Ar hyn o bryd, mae’r cwmni’n allforio i 55 o wledydd ledled y byd, a’r prif farchnadoedd yw Ewrop, UDA a Tsieina.

Mae Formatt yn ceisio ennill marchnadoedd rhyngwladol newydd. Er bod gan y cwmni bresenoldeb yng Nghanolbarth America eisoes, roedd yn awyddus i fanteisio ar farchnad De America, Brasil yn enwedig. Gyda chymorth Llywodraeth Cymru a’r rhaglen Datblygu Masnach Ryngwladol, roedd y cwmni yn gallu manteisio ar gyngor ac ymchwil arbenigol i gael gwybodaeth hanfodol am y farchnad o fewn y diwydiant arbennig hwn yn Brasil.

Yna, darparwyd cymorth ychwanegol i hwyluso eu mynediad i’r farchnad drwy’r Rhaglen Cyfleoedd Masnach Ryngwladol. Roedd hyn yn cynnwys gwaith ymchwil manwl pellach i’r farchnad ac arbenigwr marchnad oedd hefyd â chymwysterau a phrofiad yn y diwydiant ffilm. Bu hyn yn allweddol o ran galluogi Formatt i gyfarfod â dosbarthwyr lleol a oedd eisoes yn cymryd diddordeb yn ei gynhyrchion, gan wneud y daith i Frasil yn werth chweil.

Cyngor Robert Brawn, Cyfarwyddwr Ariannol Grwp Formatt Hitech, i gwmnïau eraill sydd am allforio yw “gwnewch yn siwr bod y cynhyrchion a gynigwch yn gryf a’ch bod yn gwneud llawer iawn o ymchwil i’r farchnad cyn lansio mewn marchnadoedd newydd. Gall allforio fod yn her, ac yn brofiad anodd iawn mewn sawl agwedd gan fod rheolau a rheoliadau gwahanol yn bodoli mewn gwahanol wledydd. Ond gyda chymorth Llywodraeth Cymru gallwch gael gwybodaeth hanfodol am y farchnad leol a fydd yn gwneud yr holl broses allforio’n llawer haws”.

Conversion pixel