Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Green Light Products

Green light logo

Mae Green Light yn fusnes blaenllaw sy’n datblygu a gweithgynhyrchu deunydd pacio bioddiraddiadwy. Mae cwmnïau yn defnyddio eu cynnyrch i anfon pethau o warysau i drydydd partïon, i siopau neu’n syth i ddefnyddwyr ym mhob cwr o’r byd.

Mae deunydd pacio’n elfen bwysig iawn o’r broses allforio. Mae’n amgylchynu a gwarchod cynhyrchion sy’n cael eu cludo. Mae holl gynhyrchion Green Light yn fioddiraddiadwy ac yn well i’r amgylchedd na deunydd plastig traddodiadol.

Mae 2014 wedi bod yn flwyddyn i’w chofio i Green Light. Yn ogystal â dathlu ei ben-blwydd yn 20 oed, derbyniodd y cwmni wobr ‘Allforiwr y Flwyddyn 2014’ Gwnaed yng Nghymru yn ddiweddar.

Mae’r farchnad bacio fyd-eang yn cynnig llawer o gyfleoedd i Green Light. Penderfynwyd yn 2008 y dylai’r busnes gynyddu’i ymdrechion i archwilio marchnadoedd rhyngwladol. Gyda’r busnes wedi hen ennill ei blwyf ac yn uchel ei barch ym marchnad y DU ers 1994, aeth y Rheolwr Gyfarwyddwr Karl Yeo a’i dîm ati i wella eu cynhyrchion i’w gwneud yn fwy addas i farchnadoedd tramor, cyn cychwyn ar ddatblygu’r busnes y tu allan i Ynysoedd Prydain.

Y cam cyntaf oedd cysylltu â Llywodraeth Cymru a roddodd gyngor a chymorth drwy’r rhaglen Datblygu Masnach Ryngwladol.

Mae Green Light wedi parhau i ddatblygu eu hallforion flwyddyn ar ôl blwyddyn gan ddefnyddio rhagor o gymorth Llywodraeth Cymru. Fel rhan o’r rhaglen Teithiau Masnach mae’r cwmni wedi ymweld â marchnadoedd fel yr Emiraethau Arabaidd Unedig, India, Tsieina, Malaysia a Singapore. Mae Green Light wedi manteisio hefyd ar raglen Cyfleoedd Masnach Ryngwladol ar ei deithiau tramor i drefnu cyfres o gyfarfodydd â chleientiaid posibl.

“Roedd allforio wastad wedi bod yng nghefn ein meddyliau, yn enwedig pan ddaeth yr argyfwng ariannol byd-eang yn 2008; pe na fydden ni wedi dechrau allforio byddai’r rhagolygon wedi bod yn bur wael ac mae’r Llywodraeth wedi bod yn allweddol o ran creu model allforio. Allen ni ddim fod wedi llwyddo heb gymorth y Llywodraeth.” Karl Yeo, Rheolwr Gyfarwyddwr, Green Light Products.

Conversion pixel