Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Sut i allforio

Os ydych yn bwriadu dechrau allforio neu allforio i farchnadoedd newydd, mae rhai pethau allweddol y mae angen ichi eu gwybod, gan gynnwys:

  • Sut i ddechrau allforio
  • A oes angen trwydded allforio arnoch
  • Sut i ddosbarthu nwyddau i’w hallforio
  • Anfon nwyddau dramor
  • Cyllid, yswiriant a chael eich talu

Dechrau allforio

Pan fyddwch yn dechrau allforio, mae’r gweithdrefnau y bydd angen i chi eu dilyn yn dibynnu ar y math o gynnyrch neu wasanaeth rydych yn ei werthu ...

A oes angen trwydded allforio arnoch

Trwyddedau allforio Os yw’ch busnes yn ystyried allforio nwyddau, bydd angen i chi holi a oes angen trwydded allforio arnoch. Gall gofynion trwy...

Sut i ddosbarthu nwyddau i’w hallforio

Cyflwyniad Rhaid i bob busnes yn y DU ddatgelu unrhyw allforion i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) i sicrhau bod unrhyw TAW, tollau tramor a ch...

Anfon eich nwyddau dramor

Cyflwyniad Mae’n allweddol ystyried sut rydych am gludo a dosbarthu’ch nwyddau wrth gynllunio i fasnachu’n ryngwladol. Mae&rsquo...

Cyllid, yswiriant a chael eich talu

Cyflwyniad Mae’n hanfodol sefydlu’r trefniadau ariannol priodol ar gyfer eich busnes allforio. Bydd hynny’n eich helpu chi i: osgoi dyledi...
Conversion pixel