Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Sut y gallwn helpu

Gall sefydlu neu dyfu busnes allforio fod yn gryn her i unrhyw fusnes. Nid oes raid i chi wynebu’r her hon ar eich pen eich hun oherwydd mae gan Lywodraeth Cymru wahanol fathau o gymorth i’ch helpu chi yn ystod pob cam o’r daith.

Cymorth i allforio

Mae gan Lywodraeth Cymru amrywiaeth gynhwysfawr o ddulliau i’ch helpu chi i allforio. Gallwn eich helpu chi yn ystod y camau cychwynnol i g...

Astudiaethau achos

cGwyddom fod allforio o fudd i fusnesau, ond peidiwch â chymryd ein gair ni. Gwrandewch ar yr hyn y mae rhai allforwyr llwyddiannus yn ei ddweud a ...

Cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am agweddau gwahanol ar allforio drwy drefnu i gael cylchlythyr Export Wales. . Welsh Newsletters: Rhifyn 1 R...

Cymorth gan gyrff eraill

Yn ogystal â’r cymorth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru, gall nifer o gyrff eraill eich cynorthwyo os oes gennych broblemau neu ymholiadau’n ymwne...