Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Nodor International

Mae Nodor International, dyfeiswyr y Dartfwrdd Sisal yn 1932, wedi bod yn enw blaenllaw ym myd dartiau erioed, gan arloesi a datblygu technoleg yn y maes. Gyda’i setiau dartiau manwl gywir a’i fyrddau dartiau o safon arbennig, mae’n arwain technoleg yn y gamp. Mae brandiau’r cwmni, Winmau, Nodor a Red Dragon Darts, yn cael eu defnyddio gan lawer o chwaraewyr proffesiynol, a miliynau o bobl gartref sy’n chwarae er pleser, ym mhob rhan o’r byd.

Mae’r farchnad ddartiau’n gystadleuol tu hwnt. Sefydlu a hyrwyddo prif frandiau Nodor yw’r nod bwysicaf, gan fodloni gofynion prisio ac ansawdd llym y chwaraewyr a’r siopau cadwyn modern.

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn allweddol i helpu Nodor i gynyddu ei waith allforio, gan gefnogi’r cwmni i ymweld â marchnadoedd tramor drwy raglen Ymweliadau Tramor i Ddatblygu Busnesau. Bu’r cwmni ar deithiau yn UDA ac Ewrop yn hwyluso cysylltiadau â llu o brynwyr newydd.

Yn ystod ymweliad marchnad diweddar a gefnogwyd gan Lywodraeth Cymru, arddangosodd Nodor mewn sioe ISPO yn Munich (y sioe chwaraeon fyd-eang allweddol fwyaf) gan sicrhau cytundebau sylweddol gydag Escalade, sy’n cyflenwi siopau cadwyn mawr ledled UDA a Canada.

Yn ogystal â Gogledd America, mae’r ymchwil a’r wybodaeth a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru wedi helpu i agor marchnadoedd llwyddiannus mewn rhannau eraill o’r byd. Ar yr un pryd, nododd ymchwil Llywodraeth Cymru farchnadoedd newydd sy’n tyfu, fel marchnad Rwsia. Roedd yr ymchwil hefyd yn nodi nad oedd gan wledydd fel Brasil ac India seilwaith dosbarthu priodol. O’r herwydd, ni wastraffodd Nodor amser ac adnoddau gwerthfawr yn y marchnadoedd hyn. Nid cyngor ar farchnadoedd allforio oedd yr unig beth a roddodd Llywodraeth Cymru; mae cyllid, cyngor ar rwydweithio a chyflwyniadau i gyflenwyr allweddol wedi bod yn ffactor bwysig i sicrhau llwyddiant y busnes Cymreig blaengar hwn sydd ag enw rhyngwladol ac sydd wedi hen ennill ei blwyf.

“Heb gymorth Llywodraeth Cymru efallai na fyddem wedi cael y cyfle i fynd ar yr ymweliadau marchnad hyn. Drwy gydweithio ar sail drawsadrannol, a gallu manteisio ar brofiad Llywodraeth Cymru o’r marchnadoedd rhyngwladol, rydym wedi gallu mynd i’r afael yn strategol â’r marchnadoedd allweddol.” Simon Hall, Pennaeth Marchnata, Nodor International.

Conversion pixel