Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Ble i allforio

Arweiniad i wledydd

Mae deall byd busnes yn y marchnadoedd allforio rydych yn eu targedu’n rhan bwysig o farchnata dramor. Mae’r arweiniad hwn i wledydd yn cynnwys gwybodaeth am y problemau a’r manteision sydd ynghlwm wrth brynu a gwerthu yn y farchnad; masnachu rhwng y DU a’r farchnad; cyfleoedd; ystyriaethau’n ymwneud â chychwyn busnes newydd ac ymuno â’r farchnad; ystyriaethau’n ymwneud â’r gyfraith, trethi a thollau etc.


Conversion pixel