Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Defnyddio Arbenigedd Academaidd

Mae gan brifysgolion a cholegau Cymru swmp anferth o wybodaeth a chyfleusterau arbenigol allai fod yn ddefnyddiol i’ch busnes.

Gweithio gyda Phrifysgolion a Cholegau

Gallwn eich helpu i ddatblygu’ch cynnyrch neu’ch gwasanaeth newydd trwy: gael hyd i bartneriaid ymchwil a datblygu academaidd defnyddio gwa...

Arbenigedd Cymru

Yr adnodd ar-lein ar gyfer hybu cydweithredu ac arloesedd yng Nghymru. Gall Arbenigedd Cymru eich helpu i bennu cyfleoedd ar gyfer cydweithredu. ...