Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Storïau am Lwyddiant

Mae’r hanesion hyn yn dangos sut mae’n rhaglenni cefnogi busnesau wedi helpu busnesau o Gymru i fod yn fwy llwyddiannus trwy droi syniadau’n gynnyrch neu wasanaethau newydd ar sylfeini masnachol cadarn.

Storïau am Lwyddiant sydd wedi au harchifo

Adventa

Adventa’n lansio ystodau unigryw o gynnyrch ledled y byd gyda chymorth arloesi Llywodraeth Cymru

Brick Fabrication

Mae’r gwneuthurwr deunyddiau adeiladu o Bont-y-pˆwl, Brick Fabrication, wedi dyblu nifer ei staff a’i drosiant, diolch yn rhannol i Bartneriaeth T

Crimson Consultants

Partner i Microsoft yn defnyddio cyllid arloesi i wthio’r ffiniau

DekTec-9941 NEW_0.jpg

Gweithgynhyrchwr o Gymru yn cynyddu ei weithlu ac yn llygadu eiddo newydd yn dilyn cymorth gan Lywodraeth Cymru

HF-QmtVdqvU.jpg

Sut aeth DMM ati i gael cefnogaeth arloesi LlywodraethCym i ddatblygu cynnyrch newydd?

case study.jpg

Cyllid arloesi yn hwyluso contract mawr ac yn hybu twf cwmni awyrofod yng ngogledd Cymru

k-9zioERrf8.jpg

Elidir Health, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes

 

GL Jones Playgrounds

Mae GL Jones Playgrounds yn gwmni teuluol wedi’i leoli ym Methesda, Gwynedd.

Waffers yn cael eu ‘trin a thrafod’ yn ystafell lân IQE, yn ystod profion ôl-gynhyrchu

Cydweithio rhygnwladol yn esgor ar ganlyniadau cadarnhaol

HJ-Laserwire-1385_0.jpg

Disgwyl i gwmni o Gymru sy’n dylunio a gweithgynhyrchu peiriannau stripio gwifrau â laser drosi £4 miliwn yn 2017, diolch yn rhannol i gymorth arloesi Llywodraeth Cymru.

Leader Optec

Mae cwmni cydosod ceblau ffeibr optig o Gymru yn ehangu i’r farchnad storio data fyd-eang, sydd werth $23 biliwn, diolch i gymorth a chyllid Llywodraeth Cymru

6pyeUOpEzE8.jpg

Makefast, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes

Rapidbuild

Mae tîm bychan, dan arweiniad adeiladwr tai arbenigol Andy Roberts, o Ogledd Cymru, wedi datblygu a dyfeisio techneg adeiladu gyflym, gwahanol sy’n lleihau amseroedd adeiladu’n sylwedd

Cg54GEX93pE.jpg

Canolfan Arloesedd a Gwybodaeth SPECIFIC yn troi adeiladau’n orsafoedd pŵer drwy eu galluogi i gynhyrchu, storio a rhyddhau eu hynni eu hunain.

66eGXLzz358.jpg

Sure Chill, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes

 

 

Wales & West Utilities

Gwasanaeth nwy brys a phibellau yn cyflwyno arloesedd drwy gydweithrediad

Zip-Clip

Ar ôl symud ei sylw o farchnad y DU i’r farchnad fyd-eang, sy’n werth dros £30 miliwn, bwriad cwmni gwobrwyog o ganolbarth Cymru, Zip-Clip, yw cynyddu ei gynhyrchedd ac amrywiaeth ei gynnyrch ymhel