Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Y Cymorth a’r Arian

Rydym yn cynnig help ac arian i fusnesau o Gymru i gynnal gwaith ymchwil, datblygu ac arloesi.

Cyfres gymorth SMART

Yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru bod prosiectau SMARTArbenigedd a SMARTCymru wedi cael y golau gwyrdd, mae hyn yn cwblhau cyfres gymorth SMART Llywodraeth Cymru ar gyfer Arloesi ac Ymchwil a Datblygu.  Bydd y rhaglenni newydd hyn yn ymuno â rhaglen SMARTArloesi.

Mae croeso i  gwmnïau neu sefydliadau ymchwil sy’n awyddus i drafod eu prosiectau a chyfleoedd cyllido gysylltu â thimau SMARTCymru a SMARTArloesi.

I gael rhagor o wybodaeth a chanllawiau ar y gweithrediadau hyn, ffoniwch Linell Gymorth Busnes Cymru a siarad â’n tîm o Reolwyr Datblygu Ymchwil ac Arbenigwyr Arloesi - 03000 6 03000.

Y Cymorth

Cymorth gan ein rhwydwaith o arbenigwyr profiadol ym mhob cwr o’r wlad. Mae gennym dîm profiadol o gynghorwyr i’ch helpu i: geisio am gran...

Yr Arian

Arian i fusnesau allu arloesi a chymryd yr holl gamau ymchwil a datblygu, o ystyried ymarferoldeb syniad i’w roi ar y farchnad. Gallwn eich help...

Cymorth Ychwanegol

Help i geisio am arian a chymorth Innovate UK trwy gystadlaethau ariannu technoleg a chanolfannau Catapult. Rydym wedi helpu busnesau Cymru i ge...

Eiddo Deallusol (IP)

Dysgu’r hanfodion am amddiffyn IP a sut i gael y gorau ohono, o dan arweiniad ein harbenigwyr. Beth gallwn ni ei wneud er lles eich busnes: ...