Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Y Cymorth a’r Arian

We offer Welsh businesses help and funding for research, development and innovation.

SMART suite of support

The First Minister’s announcement of the approval of SMARTExpertise and SMARTCymru completes the Welsh Government’s SMART Suite of support for Innovation and R&D, with these new programmes joining SMARTInnovation.

SMARTCymru and SMARTExpertise welcome enquiries from companies and research organisations with projects to discuss eligibility and potential funding opportunities. 

For further information and guidance on these operations please contact our team of Research Development Managers and Innovation Specialists on the Business Wales Helpline 03000 6 03000. 

Sut y gallwch gael cymorth SMART ar gyfer eich busnes

Y Cymorth

Cymorth gan ein rhwydwaith o arbenigwyr profiadol ym mhob cwr o’r wlad. Mae gennym dîm profiadol o gynghorwyr i’ch helpu i: geisio am gran...

Yr Arian

Arian i fusnesau allu arloesi a chymryd yr holl gamau ymchwil a datblygu, o ystyried ymarferoldeb syniad i’w roi ar y farchnad. Gallwn eich help...

Cymorth Ychwanegol

Help i geisio am arian a chymorth Innovate UK trwy gystadlaethau ariannu technoleg a chanolfannau Catapult. Rydym wedi helpu busnesau Cymru i ge...

Eiddo Deallusol (IP)

Dysgu’r hanfodion am amddiffyn IP a sut i gael y gorau ohono, o dan arweiniad ein harbenigwyr. Beth gallwn ni ei wneud er lles eich busnes: ...