Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Y Cymorth

Cymorth gan ein rhwydwaith o arbenigwyr profiadol ym mhob cwr o’r wlad.

Mae gennym dîm profiadol o gynghorwyr i’ch helpu i:

  • geisio am grantiau ar gyfer arloesi, ymchwil a datblygu
  • creu a masnacholi cynnyrch a phrosesau newydd
  • gwella prosesau a thechnolegau er mwyn gweithgynhyrchu’n fwy effeithlon
  • dylunio ar gyfer datblygu a gweithgynhyrchu cynnyrch newydd
  • nodi ac amddiffyn eich eiddo deallusol (IP) a chael y gorau ohono

Mae Partneriaethau SMART yn cynnig help ariannol i brosiectau cydweithredol ac arloesol sydd ag angen help arbenigwyr arnyn nhw i dyfu, i fod yn fwy cynhyrchiol ac i fod yn fwy cystadleuol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy

Mae SMARTinnovation  Archwilio Iechyd Busnesau Arloesol yn trefnu bod ymgynghorwyr yn helpu busnesau yng Nghymru sydd am fod yn fwy cystadleuol, a hynny heb dâl. 

Cliciwch yma i ddysgu mwy

Mae’r cynllun Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn helpu busnesau i arloesi a thyfu trwy eu cysylltu â Sefydliad Ymchwil ac â pherson â gradd i weithio ar brosiect penodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy

Mae wedi’i ddylunio i gynnal blaenoriaethau ein strategaeth Arloesi Cymru. Mae cyngor a chymorth arbenigol cwbl integredig ar gael i helpu busnesau llai i gymryd eu camau cyntaf i faes arloesi ac ymchwil a datblygu.

Cliciwch yma i ddysgu mwy

Mae’r Rhaglen Cymorth Ymchwil ac Arloesi Cydweithredol (CRISP) yn gronfa arian sydd â’r bwriad i hybu gallu sefydliadau yng Nghymru i gymryd rhan yn Ymchwil a Datblygu Cydweithredol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy