Biosffer Dyfi

Mae Croeso Cymru a Strategaeth Dwristiaeth ranbarthol Canolbarth Cymru wedi nodi nifer o ardaloedd daearyddol lle gall sylw wedi'i ganolbwyntio a'i gydlynu ehangu'r economi dwristiaeth. Yn gynyddol, bydd cymorth sector cyhoeddus i dwristiaeth yn cael ei gyfeirio drwy'r 'cyrchfannau' hyn.

Yng Nghanolbarth Cymru, mae Eryri/Gwynedd, Ceredigion, Biosffer Dyfi a Mynyddoedd Cambria i gyd wedi'u dynodi'n 'gyrchfannau'.

Nod

Nod y Cynllun hwn yw i'r ardal ddod yn gyrchfan cynaliadwy o safon byd erbyn 2017.

Amcanion (cyflawni ffocws Partneriaeth ar gyfer Twf fel y'u dangosir mewn cromfachau):

  1. Cynnig mwy i ymwelwyr, gan ystyried ansawdd a'r cynnig eco craidd, gan gynnwys gwneud yn fawr o'r hyn sydd gan yr ardal yn barod (datblygu cynnyrch).
  2. Cryfhau ansawdd a gwahanolrwydd y cylch cyhoeddus a dilysrwydd profiadau ymwelwyr (datblygu pobl ac adeiladu lleoedd).
  3. Rheoli busnesau unigol a'r cyrchfan ymwelwyr cyffredinol yn fwy cynaliadwy a chydlynus (datblygu pobl).
  4. Cynyddu nifer yr ymwelwyr a'u gwerth i'r gymuned leol (hyrwyddo a pherfformiad proffidiol).

 

Enghraifft o brosiect

Cwblhau Arsyllfa 360 a dehongli yng Nghors Dyfi / Prosiect Gweilch Dyfi - Pasg 2014.