Blaenau Gwent

Y Weledigaeth Gyrchfannau yw datblygu Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent fel lle bywiog i'w ddarganfod - i drigolion ac ymwelwyr. Mae'r cynllun yn nodi ffordd ymlaen sy'n canolbwyntio ar ymwelwyr o ran datblygu twristiaeth yn yr ardal.

Mae Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Twristiaeth 2013 - 2020 Partneriaeth ar gyfer Twf yn rhoi'r fframwaith ar gyfer gweithgaredd datblygu o fewn cyngor bwrdeistref sirol Blaenau Gwent.

Amcanion y Cynllun

Yr hyn rydym yn gobeithio ei gyflawni drwy'r cynllun gweithredu:

 1. Cynyddu niferoedd twristiaeth.
 2. Creu a diogelu swyddi sy'n gysylltiedig â thwristiaeth.
 3. Gwella'r cynnig i ymwelwyr o fewn cyngor bwrdeistref sirol Blaenau Gwynt.
 4. Cynyddu bodlonrwydd ymwelwyr.
 5. Gwella'r ddelwedd a'r ymwybyddiaeth o gyngor bwrdeistref sirol Blaenau Gwent a'i is-frandiau allweddol fel cyrchfannau.
 6. Gwella'r berthynas waith gyffredinol rhwng gweithredwyr twristiaeth o fewn cyngor bwrdeistref sirol Blaenau Gwent.
 7. Cynyddu'r defnydd o gynnyrch twristiaeth gan farchnad fewnol cyngor bwrdeistref sirol Blaenau Gwent a'r marchnadoedd uniongyrchol sef y Cymoedd, Caerdydd a Bannau Brycheiniog.
 8. Adeiladu ar gynnyrch da fel etifeddiaeth, cerdded, beicio hamdden a hybu datblygiadau sy'n cyd-fynd â nhw.
 9. Manteisio ar y gwelliannau i'r A465 ac ar fuddsoddiadau sector preifat.
 10. Lledaenu busnes ymhellach y tu hwnt i'r tymor haf traddodiadol a'r patrwm ymwelwyr sydd wedi'i sefydlu, er enghraifft teithiau addysgiadol.
 11. Manteisio i'r eithaf ar rôl digwyddiadau o ran denu ymwelwyr i'r ardal ac annog ymweliadau dychwel.
 12. Hybu datblygu twristiaeth gynaliadwy.
 13. Annog y sector cyfan i brynu marchnata i mewn a hwnnw wedi’i gynllunio a’i dargedu’n ofalus i roi sylw i'r cynnig twristiaeth.

 

Enghraifft o brosiect

Mae cynlluniau Blaenau Gwent yn cynnwys datblygu system i ddarparu gwasanaeth sy'n rhestru'r digwyddiadau ledled Blaenau Gwent ac i gynyddu hyrwyddo'r digwyddiadau sy'n bodoli a rhai newydd posib.