Bro Morgannwg

Nid bwriad y Cynllun Gweithredu Cyrchfannau yw disodli'r strategaeth dwristiaeth ond nodi gweithrediadau penodol allweddol sydd eu hangen i wneud gwelliannau arwyddocaol i brofiad ymwelwyr â Bro Morgannwg.

Mae'r cynllun gweithredu o fewn y strategaeth dwristiaeth yn cynnwys 50 nod twristiaeth strategol sydd wedi'u grwpio o dan chwe phrif bennawd.

  1. Gwella a datblygu Cynnyrch Twristiaeth Bro Morgannwg
  2. Creu'r argraff gyntaf gywir, gwella cyfleusterau a gwasanaethau
  3. Diffinio ein brand
  4. Bro Weladwy - hyrwyddo, cyhoeddusrwydd a marchnata
  5. Twristiaeth Tîm - gweithio mewn partneriaeth
  6. Comisiynu ac ymgymryd ag arolygon i fonitro tueddiadau, adborth gan ymwelwyr ac adnabod bylchau a chyfleoedd

 

Enghraifft o Brosiect

Mae Bro Morgannwg yn bwriadu gwella’r mynediad i'r arfordir a chefn gwlad gan gynnwys rhwydwaith trafnidiaeth gwell i gynorthwyo ymwelwyr a datblygu llwybrau cerdded newydd, rhwydweithiau beicio, teithiau gyrru hamdden, golygfannau, cynnyrch hunanarwain.