Astudiaethau Achos

Yng Nghymru rydym yn falch o frolio bod gennym nifer o Raglenni Cenhadon Twristiaeth. Mae’n bwysig rhannu arfer gorau gyda’n gilydd i annog ardaloedd eraill i ddatblygu rhaglen Cenhadon lwyddiannus.

Gall yr astudiaethau achos hyn helpu eich rhaglen chi i ddod yr un mor lwyddiannus, a chyflawni canlyniadau cadarnhaol. Mae’r 4 astudiaeth achos ganlynol yn seiliedig ar 3 chynllun llwyddiannus yng Nghymru, ac un rhaglen Global Greeter a gaiff ei rhedeg a’i rheoli gan Visit Kent, y rhaglen gyntaf i gael ei sefydlu yn y DU.

Astudiaethau achos o raglenni Cenhadon yng Nghymru:

  • Bannau Brycheiniog
  • Maes Awyr Caerdydd
  • Cyrchfan Wrecsam

 

Rhwydwaith Global Greeters

Gwirfoddolwyr sy’n ymddiddori’n fawr mewn twristiaeth, yn dwlu ar eu cyrchfan ac am ei ddangos i ymwelwyr yw Global Greeters. Nid tywyswyr mohonynt, ond maent yn fwy fel croesawydd neu gyfaill newydd. Bydd y Cyfarchwyr hyn yn dangos mannau arbennig sy’n golygu rhywbeth yn eu bywydau ac y byddai ymwelydd yn mwynhau eu gweld. Byddant hefyd yn dangos pethau penodol y mae ganddynt ddiddordeb ynddynt i ymwelwyr, megis treftadaeth, teithiau cerdded penodol, parciau, ardaloedd siopa, pensaernïaeth neu drysor cudd yn yr ardal.

Mae Visit Kent bellach yn cydgysylltu Rhaglen Cyfarchwyr ffyniannus ar gyfer Sir Gaint. Yn sgîl llwyddiant y Gemau Olympaidd a chyllid a gafwyd trwy Bwyllgor y Gemau Olympaidd maent yn rhedeg y Rhaglen Cyfarchwyr sirol gyntaf yn Ewrop.