Manteision i’ch Cyrchfan

Mae Cennad Twristiaeth:

 • yn estyn croeso cynnes
 • yn ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol
 • yn arbenigwr ar bopeth o’i amgylch
 • yn lleol ac yn frwd dros ei ardal
 • yn ymroddedig i ddatgelu trysorau cudd
 • yn darparu profiad unigryw a diledryw
 • yn ymwybodol o bwysigrwydd twristiaeth i’r economi leol
 • yn helpu i ddatblygu a chynnal cyrchfan

 

Nod unrhyw raglen Cenhadon yw recriwtio unigolion addas i weithredu fel rhywun sy’n estyn croeso cynnes ac sy’n ffynhonnell wybodaeth ar gyfer cyrchfan.

Mae’r manteision y mae Cenhadon Twristiaeth yn eu dwyn i gyrchfannau’n cynnwys:

 • gwella Profiad Ymwelwyr
 • cynyddu nifer yr ymwelwyr
 • cynyddu effaith economaidd
 • cynyddu gwariant gan ymwelwyr
 • ymestyn hyd yr arhosiad
 • annog ymweliadau dychwel
 • gwella’r cynnyrch/gwybodaeth leol a sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid
 • rhwydweithio gweithredol, yn lleol ac yn genedlaethol
 • cyfathrebu gwell rhwng cyrchfannau
 • datblygu busnesau
 • cefnogaeth i’r economi ymwelwyr