Cenhadon Twristiaeth Gymunedol y Cymoedd

Roedd cynllun Cenhadon Twristiaeth Gymunedol y Cymoedd, un o’r rhaglenni mwyaf yng Nghymru, wedi’i bwriadu nid dim ond i weithio gyda busnesau twristiaeth presennol, ond hefyd i gydweithio’n agos gyda chymunedau i ddatblygu twristiaeth ymhellach a’i chynnal mewn ardaloedd o angen.

Cymerodd dros 400 o bobl leol ran yn y rhaglen gan ddod yn Genhadon Twristiaeth Gymunedol. Cafodd y cynllun hwn ei ganmol yn fawr hefyd yng Ngwobrau Twristiaeth Gynaliadwy y Byd a gynhaliwyd yn nigwyddiad World Travel Market 2013. 

Ewch at wefan Hyfforddiant Cenhadon Cymru i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen cenhadon.

Mae'r rhaglen Cenhadon bellach wedi cau, ond mae modd gweld gwefan Y Valleys sy'n seiliedig ar yr un gwerthoedd brand.

Gwyliwch y fideos canlynol i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen cenhadon.