Cenhadon Twristiaeth Mynyddoedd Cambria

Mae Cenhadon Twristiaeth Mynyddoedd Cambria yn ymrwymedig i groesawu ymwelwyr yn gynnes yn ystod eich arhosiad yn yr ardal. Maent yn darparu safonau lletygarwch uchel ac yn gweini cynnyrch lleol.

Fel busnesau a chyflogwyr maent hefyd yn helpu i gynnal ein cymunedau lleol. Yn ogystal ag amrywiaeth eang o lety o ansawdd da (gwestai, llety hunanarlwyo, gwersylla a fferm iyrtiau organig hyd yn oed!), mae’r Cenhadon yn cynnwys sawl bwyty arobryn, tafarn fwyd a bwyty deli.

Ewch at wefan Mynyddoedd Cambria i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen Cenhadon.