Diwrnod Perffaith Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Diwrnod Perffaith yn bwysig i’r rhai sy’n gweithio ym maes twristiaeth yn lleol i fod yn llwyr ymwybodol o’r hyn sydd gan Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ymwelwyr ei wneud a’i weld ac i rannu hyn gyda’u gwesteion.

Cafodd y cynllun hyfforddi hwn ei lunio gan Gymdeithas Twristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr ac mae bron i 200 aelod o staff wedi cael hyfforddiant Diwrnod Perffaith o fewn 20 o fusnesau sy’n aelodau o’r gymdeithas twristiaeth, ac mae’r niferoedd hyn yn tyfu’n fisol.

Ewch at wefan Cymdeithas Twristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr i gael mwy o wybodaeth am y rhaglen Cenhadon.

Gwyliwch y fideo ‘Lansio cynllun newydd Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer y Gymdeithas Twristiaeth – Diwrnod Perffaith’ i gael rhagor o wybodaeth am y cynllun.