Adnoddau

Mae’r canlynol yn set o adnoddau ar-lein a gynhyrchwyd i gynorthwyo Cenhadon i wella eu gwybodaeth am gynllun arbennig ymhellach. Mae’n cynnwys llenyddiaeth y gellir ei lawrlwytho i ddangos y math o wybodaeth ac adnoddau sydd ar gael i Genhadon Twristiaeth eu defnyddio. Maent yn cynnwys eitemau defnyddiol megis taflenni i hyrwyddo trysor cudd arbennig yn yr ardal ymhlith ymwelwyr a helpu i recriwtio Cenhadon.

Gwybodaeth leol, taflenni a llyfrynnau naws am le ac adnoddau eraill a fydd yn eich helpu gyda’r broses o ddatblygu eich rhaglen eich hun. Cliciwch ar y dolenni i gael gwybod mwy.

 

Adnoddau Hyfforddi i Genhadon

Dilynwch y ddolen hon i’r adran adnoddau ar wefan Hyfforddiant Cenhadon Cymru sy’n cynnwys nifer o ffeiliau PDF y gellir eu lawrlwytho am ddim. Gwiriwch y wefan yn rheolaidd am ddiweddariadau ac adnoddau newydd

 

Taflenni Naws am Le 

 

Enghreifftiau Recriwtio 

Sir Ddinbych

Cymdeithas Twristiaeth Biosffer Dyfi

Y Cymoedd

Bro Morgannwg

Cynllun Cenhadon Wrecsam