Cenhadon Bro Morgannwg

Cafodd rhyw 35 o ddarpar genhadon eu recriwtio i gynllun Cenhadon Bro Morgannwg a oedd yn cynnwys lleiafswm o 2 sesiwn am ddiwrnod llawn.

Mae’r cenhadon yn cynnwys cymysgedd o bobl sy’n gweithio yn y diwydiant twristiaeth, er enghraifft, rhedeg eu busnesau twristiaeth eu hunain neu’n gweithio ym maes rheoli twristiaeth, ac unigolion sydd wedi ymddeol, gweithwyr rhan-amser, gwirfoddolwyr, cynghorwyr lleol, ac ‘arbenigwyr’ lleol presennol.

Ewch at wefan Bro Morgannwg i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen Cenhadon.

Gwyliwch y fideo ‘Cenhadon y Fro’ i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen Cenhadon.